Qui som?

CAIF, Centre d’Atenció Integral a la Família , és una Associació sense ànim de lucre que neix l’any 2013 per a oferir respostes integrals a diferents problemàtiques que generen malestar personal així com a la seva prevenció i assessorament primerenc.

Des de CAIF es treballen tots aquells conflictes i necessitats derivades de la interacció personal, l’educació i el desenvolupament dels membres que conformen la unitat familiar, així com el desenvolupament propi general a través de la interacció, tant interna, al mateix sistema familiar, com externa, en el conjunt de la societat i els seus espais d’interacció i convivència social.

Junta Directiva i Direcció

CAIF es una associació sense ànim de lucre que compta amb una Junta directiva com a òrgan de gestió i representació i és l’encarregada de vetllar pels interessos de l’associació. Està formada per un President, una Secretària i una Tresorera.
Exerceixen funcions de direcció de l’entitat Estefania Cano Ribas i Vanessa Albertí Campins, dues psicòlogues amb experiència consolidada en l’àmbit de la intervenció psicològica individual i amb famílies en situació de conflicte.

Vanessa
Albertí Campins

És llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un postgrau en aquesta mateixa universitat de peritatge penal i forense i un màster oficial de la Universitat de les Illes Balears en polítiques d’igualtat i prevenció de la violència de gènere. És experta universitària en mediació familiar per la Universitat Camilo José Cela i psicòloga general sanitària reconeguda per la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears.

Recentment formada en Coordinació de Parentalitat a través del Col·legi Oficial de Piscologia de Catalunya i la UDIMA. El seu exercici professional s’ha desenvolupat en diferents línies d’investigació i aplicació pràctica: atenció primària, prevenció de la salut i prevenció de drogues en l’àmbit penitenciari i violència de gènere. En els darrers anys la seva activitat professional es centra en l’àmbit de la intervenció i avaluació amb famílies en situació de crisis: coordinació de parentalitat, mediació familiar, revinculació parental, habilitats de criança i resolució de conflictes.

Actualment és codirectora de l’entitat CAIF, Centre d’Atenció Integral a la Família i codirectora dels Punts de Trobada Familiar de les Illes Balears.

Estefania
Cano Ribas

És llicenciada en psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya, especialista universitària per la UNED en teràpia cognitiu-conductual en la infància i l’adolescència i formada en teràpia breu estratègica centrada en solucions. És experta universitària en Mediació Familiar per la Universitat Camilo José Cela Cela i psicòloga general sanitària reconeguda per la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears.

Recentment formada en Coordinació de Parentalitat a través del Col·legi Oficial de Piscologia de Catalunya i la UDIMA. El seu exercici professional s’ha centrat en diferents línies: direcció i gestió d’equips de treball i serveis, intervenció amb famílies en risc d’exclusió social i víctimes de violència de gènere i en l’àmbit privat ha realitzat intervenció i avaluació psicològica en la infància i adolescència (trastorns específics del desenvolupament i l’aprenentatge, trastorns adaptatius, habilitats socials…). En els darrers anys ha centrat la seva activitat professional amb famílies en situació de crisis: coordinació de parentalitat, intervenció en interferències parentals, revinculació parental, habilitats de criança i mediació familiar.

Actualment és codirectora de l’entitat CAIF, Centre d’Atenció Integral a la Família i codirectora dels Punts de Trobada Familiar de les Illes Balears.

Equip de treball

En l’organització de l’equip de treball, tant de l’estructura principal de l’entitat com en cadascun dels projectes que desenvolupam, està present la filosofia pròpia de l’associació de que tota persona té un valor essencial i, amb independència del lloc que ocupi a l’organigrama, s’estableix un funcionament que evita les jerarquies, un model horitzontal, que reconeix la funció i valor de cada lloc de treball com a essencial en sí mateix i cooperador de la resta de persones que conformen els equips de treball de l’entitat.

En l’actualitat CAIF disposa d’un equip professional format, consolidat i compromés amb el treball amb famílies, amb àmplia experiència professional en intervenció amb famílies en situació conflicte, així com en el desenvolupament i participació d’altres programes dirigits a donar resposta a diferents problemàtiques relacionades amb la infància i la família.

La combinació dels diferents perfils professionals de cadascuna de les integrants de l’equip de treball, ofereixen una sinèrgia i un valor afegit en l’atenció de les diferents problemàtiques que es poden succeir en la persona o dins de la família i en el seu desenvolupament i canvis.

Col-laboracions

CAIF compta amb una xarxa de professionals i entitats especialitzades amb una llarga trajectòria professional i que comparteixen amb l’associació els seus valors i la seva missió de treball:

Asociación para el bienestar de la infancia y su entorno, ABIE

Desenvolupa activitats dirigides a la promoció del benestar de la infància. La seva missió es centra principalment en l’àmbit familiar i té com a principals objectius la prevenció i intervenció en resolució de conflictes familiars i suport a la infància i el seu entorn en situació de vulnerabilitat i desprotecció. Junt amb CAIF dóna forma a COPAMA, el programa de Coordinació de Parentalitat a Mallorca. Actualment també ofereix els seus serveis a Madrid. A més estableix una UTE amb CAIF i APTACDMA per a dur a terme la gestió i organització dels Punts de Trobada Familiar de les Illes Balears.

Associació Punt de Trobada ACDMA

És una associació que neix amb la finalitat de gestionar varis Punts de Trobada Familiar de Barcelona i realitzar projectes de suport a les famílies, com a tallers per a pares i mares en procés de separació. Junt amb CAIF i ABIE conforma la UTE per a dur a terme la gestió i organització dels Punts de Trobada Familiar de les Illes Balears.

Vola Vola

Mercè Cabot, pedagoga amb àmplia experiència ofereix atenció pedagògica, socioeducativa i formativa. Intervenció individual i familiar i acompanyament en processos de violència de gènere.

Maria del Mar Rosselló

Advocada especialitzada en Dret de Família. Llicenciada en dret per la UIB, duu més de 10 anys ajudant als seus clients i clientes en la resolució de dubtes i problemes personals des de la sensatesa, proximitat i confiança en moments de gran dificultat. Conta amb experiència provada tant en conciliació com als tribunals. Junt amb CAIF desenvolupa el programa Psicodret per a assessorar legal i psicològicament de forma preventiva a les famílies en el moment de la ruptura conjugal.

Consulta de Psicología Mercedes Cimas

Especialista en Teràpia Breu per a adolescents. Ofereix suport i estratègies als pares i a les mares per a solucionar els conflictes amb els seus fills i filles abans de que es deteriori la relació amb ells/es d’una forma ràpida i eficaç, dotant-los d’eines que perdurin en el temps.

Sarai Soto Domínguez

Psicòloga general sanitària amb extensa experiència en intervenció individual en infància, adolescència i persones adultes. Formada en coordinació de parentalitat. Desenvolupa Sistemes de Protecció a la Infància.

Qualitat

CAIF és una associació sense ànim de lucre registrada amb el número 311000008498. Està inscrita al Registre d’Associacions de les Illes Balears i al Cens Públic d’Organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears. Actualment CAIF representa la coordinació autonòmica de les Illes Balears en la Confederació per al Millor Interés de la Infància, CEMIN.

Al ser una entitat de caràcter social la nostra missió i els nostres valors estan basats en principis de coherència, transparència, confiança, participació, professionalitat i sostenibilitat. 

Per tot això adquirim els següents compromisos:

Actualment es disposa d’un Protocol de Protecció per a nins, nines i adolescents en situació de vulnerabilitat.