Nostre equip
i col-laboracions

Equip de treball

En l’organització de l’equip de treball, tant de l’estructura principal de l’entitat com en cadascun dels projectes que desenvolupam, està present la filosofia pròpia de l’associació de que tota persona té un valor essencial i, amb independència del lloc que ocupi a l’organigrama, s’estableix un funcionament que evita les jerarquies, un model horitzontal, que reconeix la funció i valor de cada lloc de treball com a essencial en sí mateix i cooperador de la resta de persones que conformen els equips de treball de l’entitat.

En l’actualitat CAIF disposa d’un equip professional format, consolidat i compromés amb el treball amb famílies, amb àmplia experiència professional en intervenció amb famílies en situació conflicte, així com en el desenvolupament i participació d’altres programes dirigits a donar resposta a diferents problemàtiques relacionades amb la infància i la família.

La combinació dels diferents perfils professionals de cadascuna de les integrants de l’equip de treball, ofereixen una sinèrgia i un valor afegit en l’atenció de les diferents problemàtiques que es poden succeir en la persona o dins de la família i en el seu desenvolupament i canvis.

Col-laboracions

CAIF compta amb una xarxa de professionals i entitats especialitzades amb una llarga trajectòria professional i que comparteixen amb l’associació els seus valors i la seva missió de treball:

Asociación para el bienestar de la infancia y su entorno, ABIE

Desenvolupa activitats dirigides a la promoció del benestar de la infància. La seva missió es centra principalment en l’àmbit familiar i té com a principals objectius la prevenció i intervenció en resolució de conflictes familiars i suport a la infància i el seu entorn en situació de vulnerabilitat i desprotecció. Junt amb CAIF dóna forma a COPAMA, el programa de Coordinació de Parentalitat a Mallorca. Actualment també ofereix els seus serveis a Madrid. A més estableix una UTE amb CAIF i APTACDMA per a dur a terme la gestió i organització dels Punts de Trobada Familiar de les Illes Balears.

Associació Punt de Trobada ACDMA

És una associació que neix amb la finalitat de gestionar varis Punts de Trobada Familiar de Barcelona i realitzar projectes de suport a les famílies, com a tallers per a pares i mares en procés de separació. Junt amb CAIF i ABIE conforma la UTE per a dur a terme la gestió i organització dels Punts de Trobada Familiar de les Illes Balears.

Vola Vola

Mercè Cabot, pedagoga amb àmplia experiència ofereix atenció pedagògica, socioeducativa i formativa. Intervenció individual i familiar i acompanyament en processos de violència de gènere.

Maria del Mar Rosselló

Advocada especialitzada en Dret de Família. Llicenciada en dret per la UIB, duu més de 10 anys ajudant als seus clients i clientes en la resolució de dubtes i problemes personals des de la sensatesa, proximitat i confiança en moments de gran dificultat. Conta amb experiència provada tant en conciliació com als tribunals. Junt amb CAIF desenvolupa el programa Psicodret per a assessorar legal i psicològicament de forma preventiva a les famílies en el moment de la ruptura conjugal.

Consulta de Psicología Mercedes Cimas

Especialista en Teràpia Breu per a adolescents. Ofereix suport i estratègies als pares i a les mares per a solucionar els conflictes amb els seus fills i filles abans de que es deteriori la relació amb ells/es d’una forma ràpida i eficaç, dotant-los d’eines que perdurin en el temps.

Sarai Soto Domínguez

Psicòloga general sanitària amb extensa experiència en intervenció individual en infància, adolescència i persones adultes. Formada en coordinació de parentalitat. Desenvolupa Sistemes de Protecció a la Infància.