L'entitat

Junta Directiva i Direcció

CAIF és una associació sense ànim de lucre que compta amb una Junta directiva com a òrgan de gestió i representació i és l’encarregada de vetllar pels interessos de l’associació. Està formada per un President, una Secretària i una Tresorera.
Exerceixen funcions de direcció de l’entitat Estefania Cano Ribas i Vanessa Albertí Campins, dues psicòlogues amb experiència consolidada en l’àmbit de la intervenció psicològica individual i amb famílies en situació de conflicte.

Vanessa
Albertí Campins

És llicenciada per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb un postgrau en aquesta mateixa universitat de peritatge penal i forense i un màster oficial de la Universitat de les Illes Balears en polítiques d’igualtat i prevenció de la violència de gènere. És experta universitària en mediació familiar per la Universitat Camilo José Cela i psicòloga general sanitària reconeguda per la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears.

Recentment formada en Coordinació de Parentalitat a través del Col·legi Oficial de Piscologia de Catalunya i la UDIMA. El seu exercici professional s’ha desenvolupat en diferents línies d’investigació i aplicació pràctica: atenció primària, prevenció de la salut i prevenció de drogues en l’àmbit penitenciari i violència de gènere. En els darrers anys la seva activitat professional es centra en l’àmbit de la intervenció i avaluació amb famílies en situació de crisis: coordinació de parentalitat, mediació familiar, revinculació parental, habilitats de criança i resolució de conflictes.

Actualment és codirectora de l’entitat CAIF, Centre d’Atenció Integral a la Família i codirectora dels Punts de Trobada Familiar de les Illes Balears.

Estefania
Cano Ribas

És llicenciada en psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya, especialista universitària per la UNED en teràpia cognitiu-conductual en la infància i l’adolescència i formada en teràpia breu estratègica centrada en solucions. És experta universitària en Mediació Familiar per la Universitat Camilo José Cela Cela i psicòloga general sanitària reconeguda per la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears.

Recentment formada en Coordinació de Parentalitat a través del Col·legi Oficial de Piscologia de Catalunya i la UDIMA. El seu exercici professional s’ha centrat en diferents línies: direcció i gestió d’equips de treball i serveis, intervenció amb famílies en risc d’exclusió social i víctimes de violència de gènere i en l’àmbit privat ha realitzat intervenció i avaluació psicològica en la infància i adolescència (trastorns específics del desenvolupament i l’aprenentatge, trastorns adaptatius, habilitats socials…). En els darrers anys ha centrat la seva activitat professional amb famílies en situació de crisis: coordinació de parentalitat, intervenció en interferències parentals, revinculació parental, habilitats de criança i mediació familiar.

Actualment és codirectora de l’entitat CAIF, Centre d’Atenció Integral a la Família i codirectora dels Punts de Trobada Familiar de les Illes Balears.

CAIF neix com a entitat per a oferir respostes integrals a diferents problemàtiques que generen malestar personal, així com la seva prevenció i assessorament prematur.

Des de CAIF es treballen tots aquells conflictes i necessitats derivats de la interacció personal, l’educació i el desenvolupament dels membres que conformen la unitat familiar, així com el desenvolupament propi generat a través de la interacció, tant interna, en el mateix sistema familiar, com externa, en el conjunt de la societat i els seus espais de interacció i convivència social.

Des de CAIF tenim un compromís amb el benestar social i la infància.

Els elements innovadors i característiques diferenciadores de la nostra entitat, són:

Tota acció desenvolupada des de CAIF pretén potenciar les capacitats i autonomia de les persones ateses.

El treball en xarxa des d’aquesta perspectiva és molt important, per això estem en contacte amb entitats que presenten interessos comuns, donam suport a projectes inicials socialitzant la nostra pròpia experiència en el sector i portem a terme l’adaptació d’accions concretes en col·laboració amb diferents administracions.

Qualitat

CAIF, Centre d’Atenció Integral a la Família , és una Associació sense ànim de lucre que neix l’any 2013 per a oferir respostes integrals a diferents problemàtiques que generen malestar personal així com a la seva prevenció i assessorament primerenc.

És una associació sense ànim de lucre registrada amb el número 311000008498. Està inscrita al Registre d’Associacions de les Illes Balears i al Cens Públic d’Organitzacions del Tercer Sector Social de les Illes Balears. Actualment CAIF representa la coordinació autonòmica de les Illes Balears en la Confederació per al Millor Interés de la Infància, CEMIN.

Al ser una entitat de caràcter social la nostra missió i els nostres valors estan basats en principis de coherència, transparència, confiança, participació, professionalitat i sostenibilitat. 

Per tot això adquirim els següents compromisos:

Actualment es disposa d’un Protocol de Protecció per a nins, nines i adolescents en situació de vulnerabilitat.